Nieuws

Box 1 tarief / heffingskorting 2024

Tarieven box 1 In 2023 stijgt het basistarief naar 36,97% voor het inkomen tot € 75.518. Het toptarief blijft ongewijzigd 49,50%. In 2024 geldt voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot en met € 37.149 (of € 38.703 voor mensen die geboren zijn voor 1946) een...

Lees meer

Box 3 inkomen

De Hoge Raad heeft eind 2021 het wettelijk systeem box 3 vermogen strijdig geacht met de Europese regelgeving. Inmiddels is herstelwetgeving en vanaf 2023 een overbruggingswet opgesteld, vanaf 2027 moet er een heffing gaan plaatsvinden over het werkelijk rendement. De...

Lees meer

Tariefcorrectie aftrekbare kosten

Aftrekbare kosten kunnen in 2024 tegen een tarief van 49,5% in aftrek worden gebracht. Voor veel aftrekposten geldt echter de zogeheten tariefcorrectie waardoor deze in 2024 nog maar tegen een tarief van 36,97% in aftrek kunnen worden gebracht. Het gaat om de volgende...

Lees meer

Diversen

Vrijwilligersvergoeding De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding is bij jonger dan 21 jaar € 3,25 per uur en ouder dan 21 jaar € 5,50 per uur, met een maximum van € 2.100 per jaar en € 210 per maand. Bijtelling elektrische auto Elektrische auto’s krijgen een...

Lees meer

Cryptovaluta

Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen centrale tegenpartij aan te pas komt. De meeste transacties vinden plaats via zogenoemde omwisselplatforms. Ook via mining kunt u cryptovaluta verwerven. Cryptovaluta hoort u als bezitting op te geven in box 3, de...

Lees meer