Nieuws

Wet arbeid in Balans (WAB)

1. WW-premie (hoofdregel):Vast contract: lage WW- premie +*Flexcontract: hoge WW premie* – werknemer met een flexcontract jonger dan 21 jaar en maximaal 52 uur per kalendermaand verloond heeft gekregen;- een leerling die de BBL volgt; – werkgever een uitkering...

Lees meer

Vennootschapsbelasting (VPB)

De eerste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting wordt verlengd van € 245.000 naar € 395.000 in 2022. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten in de eerste tariefschijf blijft 15%. Het tarief in de tweede schijf wordt 25,8% in 2022. Het tarief voor...

Lees meer

Zelfstandigenaftrek (verlaging)

Per 1 januari 2022 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.670 naar € 6.310 en deze wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot € 3.240 in 2036.

Lees meer

Heffingskortingen Jaar 2022

Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd€ 2.888Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd€ 1.494Maximum arbeidskorting€ 4.260Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting€ 2.534Jonggehandicaptenkorting€ 771Ouderenkorting€ 1.726Alleenstaande...

Lees meer

Box 1

In 2022 wordt het basistarief van 37,10% voor het inkomen tot en met € 69.398 verlaagd met 0,03 procentpunt naar 37,07%. Het toptarief blijft ongewijzigd 49,50%. In 2022 geldt voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot en met € 35.472 (of € 36.409 voor mensen die...

Lees meer

Minimum loon

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2022: € 1.725 per maand; € 398,10 per week; € 79,62 per dag. Het Lage Inkomensvoordeel (LIV) Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is vanaf 2017...

Lees meer