Nieuws

Tariefcorrectie aftrekbare kosten

Aftrekbare kosten kunnen in 2021 tegen een tarief van maximaal 43% in aftrek worden gebracht. Het gaat om de volgende aftrekposten: Aftrekbare kosten eigen woning:tevens aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning Persoonsgebonden aftrekposten:...

Lees meer

Zelfstandigenaftrek (verlaging)

Als de Eerste Kamer 15 december 2020 het wetsvoorstel verdere verlaging zelfstandigenaftrek goedkeurt, wordt het als volgt:De zelfstandigenaftrek (nu maximaal € 7.030,-) gaat in zeven stappen van € 360 per jaar en een stap van €390 en acht stappen van € 110 per jaar...

Lees meer

Box 3 (2021)

Het heffingvrij vermogen in box 3 wordt in 2021 verhoogd.Dit stijgt van € 30.846 naar € 50.000 per belastinglichtige. Voor fiscale partners samen gaat het om het dubbele bedrag, dat stijgt van € 61.692 naar € 100.000.Hiertegenover staat dat de lengte van de...

Lees meer

Vennootschapsbelasting (VPB)

De eerder aangekondigde verlaging van het hoge tarief in de vennootschapsbelasting van 25% naar 21,7% gaat niet door. Het tarief van de eerste schijf gaat wel omlaag van 16,5% naar 15%. Dit lage tarief geldt in 2021 voor winsten tot € 245.000 en in 2022 wordt deze...

Lees meer

Optimaliseer uw investeringsaftrek (IB+VPB)

Misschien is het voordelig om dit jaar nog te investeren, of investeringen juist over het jaar heen te tillen. Als u in 2020 voor meer dan € 2.400 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze aftrek geldt voor...

Lees meer

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

De doelstelling van de BIK is het stimuleren en naar voren halen van investeringen vanbedrijven tijdens de economische crisis die een gevolg is van het coronavirus.De regeling is tijdelijk, er wordt van uitgegaan dat de regeling niet langer nodig is voor investeringen...

Lees meer