Estateplanning

Estate is het Engelse woord voor “nalatenschap” en wordt gebruikt als het gaat om het instandhouden en de overgang van uw vermogen. Bij estateplanning is het doel om het opgebouwde vermogen zo voordelig mogelijk over te dragen aan de erfgenamen.

Het proces bij estateplanning is omvangrijk; belangrijke onderdelen zijn uw testament, eventuele huwelijkse voorwaarden en een overzichtelijke vermogensplanning. Om tot een afgestemd geheel te komen werken wij nauw samen met externe deskundigen.

Wij raden u aan om tenminste iedere 5 jaar te bekijken of alles nog goed op uw huidige situatie is afgestemd, maar zeker als er zich binnen uw gezinsomstandigheden ingrijpende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.