Nieuws

Uitstel van betaling belastingen

Het kabinet heeft besloten het belastinguitstel voor ondernemers automatisch te verlengen tot eind 2021. Dit geldt voor betalingen die onder het coronabesluit vallen, tot en met 31 maart 2022. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al...

Lees meer

Vraag om Ambtshalve vermindering Box 3 heffing

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 24 december 2021 bepaald dat de vermogensmix van box 3 (inkomstenbelasting) vanaf 2017 een niet toelaatbare inperking van het eigendomsrecht vormt. Mede dat rechtsherstel aangeboden moet worden door uit te gaan van het werkelijk...

Lees meer

Cryptovaluta

Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen centrale tegenpartij aan te pas komt. De meeste transacties vinden plaats via zogenoemde omwisselplatforms. Ook via mining kunt u cryptovaluta verwerven. Cryptovaluta hoort u als bezitting op te geven in box 3, de...

Lees meer

Verlaging schenkingsvrijstelling in 2022

Het bedrag dat mensen belastingvrij aan anderen mogen schenken was in 2021 tijdelijk verhoogd vanwege Corona. De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen is per 1 januari 2022 afgenomen naar € 5.677. Dit geldt tevens voor schenkingen aan...

Lees meer

Wijziging eigenwoningregeling

De eigenwoningregeling wordt op 3 onderdelen aangepast per 1 januari 2022. De regeling wordt rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al...

Lees meer

Thuiswerkkostenvergoeding en reiskostenvergoeding 2022

In het Belastingplan 2022 is een nieuwe onbelaste vergoeding voor thuiswerken opgenomen. Het gevolg hiervan is dat de voorwaarden van de vrijstelling van de vaste reiskostenvergoeding veranderen. Een werknemer die op een werkdag een vergoeding voor thuiswerken...

Lees meer