Nieuws

Deponering jaarrekening

BV’s zijn verplicht om hun jaarrekening digitaal bij de Kamer van Koophandel aan te leveren. Dit moet via de SBR (Standard Business Reporting). Wij kunnen dit voor u verzorgen.

Lees meer

Wet arbeid in Balans (WAB)

1. WW-premie (hoofdregel):Vast contract: lage WW- premie +*Flexcontract: hoge WW premie* – werknemer met een flexcontract jonger dan 21 jaar en maximaal 52 uur per kalendermaand verloond heeft gekregen;- een leerling die de BBL volgt; (vanaf 2023 waar geen sprake is...

Lees meer

Minimum loon en AOW

Minimum loon, LIV en AOW- uitkering Het minimum loon gaat met 10,15% omhoog per 1 januari 2023. Dit is een extra verhoging van 8,05% bovenop de halfjaarlijkse aanpassing. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig...

Lees meer

Optimaliseer uw investeringsaftrek (IB+VPB)

Misschien is het voordelig om dit jaar nog te investeren, of investeringen juist over het jaar heen te tillen. Als u in 2023 voor meer dan € 2.400 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze aftrek geldt voor...

Lees meer

Vennootschapsbelasting (VPB)

De tarieven in de vennootschapsbelasting (VPB) gaan omhoog en de schijflengtes omlaag. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het tarief tot een belastbare winst van € 200.000 19% en daarboven 25,8%. Het tarief voor aanmerkelijk belang uitkeringen blijft 26,9%....

Lees meer

Box 3 vermogen optimaliseren

De Hoge Raad heeft eind 2021 het wettelijk systeem box 3 vermogen strijdig geacht met de Europese regelgeving. Inmiddels is herstelwetgeving en vanaf 2023 een overbruggingswet opgesteld, vanaf 2026 moet er een heffing gaan plaatsvinden over het werkelijk rendement. De...

Lees meer