Extra afschrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen

In 2023 is er een mogelijkheid om extra af te schrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen. Op nieuwe bedrijfsmiddelen kan direct tot 50% van de aankoopprijs (min de restwaarde) afgeschreven worden.

Over het restant dient regulier te worden afgeschreven. Let op: bepaalde bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van deze regeling, zoals gebouwen, schepen, vliegtuigen en bedrijfsmiddelen bestemd voor de verhuur aan derden.

Mocht je dit jaar nog gebruik willen maken van deze willekeurige afschrijving dan kan dat door dit jaar een opdrachtbevestiging te doen en een aanbetaling ter grootte van het bedrag van de vervroegde afschrijving.

Deze investering dient uiterlijk 31 december 2025 in gebruik genomen te zijn.