Huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag

De drie meest bekende toeslagen bij de Belastingdienst zijn huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. Hieronder staat in het kort uitgelegd wat elke toeslag precies inhoudt en hoe u die aan kunt aanvragen.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u daar recht op heeft, heeft onder andere met uw leeftijd, inkomen  en vermogen te maken.

U kunt op de website van de Belastingdienst de voorwaarden lezen waaraan u moet voldoen en eenvoudig een proefberekening maken. Heeft u liever dat wij voor u de zorgtoeslag aanvragen? Geen enkel probleem. Neemt u dan  contact met ons op.

Huurtoeslag

De huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. Als u in een huurhuis woont is het mogelijk dat u hier recht op heeft. Hoeveel huurtoeslag u kunt ontvangen hangt af van uw leeftijd, hoogte huur, inkomen, vermogen en woonsituatie.

Op de website van de Belastingdienst kunt u meer lezen over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze toeslag en een proefberekening maken. Heeft u liever dat wij voor u de huurtoeslag aanvragen? Neemt u dan contact met ons op.

 

Kinderopvangtoeslag

Heeft u kinderen en gaan die naar de kinderopvang? Dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen als tegemoetkoming in de kosten.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u werk hebben of een traject naar werk, opleiding of inburgeringscursus volgen en een contract hebben afgesloten met het kindercentrum of gastouderbureau en bent u degene die de kosten betaalt. De overige voorwaarden kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.
Hoeveel u ontvangt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Per kind kunt u maximaal € 230 per maand krijgen.

U kunt kinderopvangtoeslag zelf aanvragen, maar wij kunnen deze ook voor u aanvragen. Neemt u dan contact met ons op.