Particulieren

Wij hebben allemaal te maken met geldzaken. Dat daar vragen bij komen kijken, is dan ook logisch. Zo vullen wij elk jaar opnieuw de aangifte inkomstenbelasting in waaruit later blijkt of wij geld terugkrijgen of bij moeten betalen. Ook kunt u vragen hebben over bijvoorbeeld huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget. 

Concreet kan Hagen & Veenstra het volgende voor u betekenen: