Thuiswerkkostenvergoeding en reiskostenvergoeding 2022

In het Belastingplan 2022 is een nieuwe onbelaste vergoeding voor thuiswerken opgenomen. Het gevolg hiervan is dat de voorwaarden van de vrijstelling van de vaste reiskostenvergoeding veranderen. Een werknemer die op een werkdag een vergoeding voor thuiswerken ontvangt, kan op die dagen geen vergoeding voor reiskosten meer ontvangen en andersom. De onbelaste thuiswerkvergoeding bedraagt € 2 per dag.