Nieuws

Zelfstandigenaftrek (verlaging)

De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd van € 6.310 dit jaar naar € 5.030 in 2023. De aftrek kan bovendien nog maar verrekend worden tegen maximaal 36,93% in plaats van 40% nu.

Lees meer

Tariefcorrectie aftrekbare kosten

Aftrekbare kosten kunnen in 2023 tegen een tarief van 49,5% in aftrek worden gebracht. Voor veel aftrekposten geldt echter de zogeheten tariefcorrectie waardoor deze in 2023 nog maar tegen een tarief van 36,93% in aftrek kunnen worden gebracht. Het gaat om de volgende...

Lees meer

Heffingskortingen Jaar 2023

Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd€ 3.070Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd€ 1.583Maximum arbeidskorting€ 5.052Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting€ 2.694Jonggehandicaptenkorting€ 820Ouderenkorting€ 1.835Alleenstaande...

Lees meer

Box 1

In 2023 daalt het basistarief naar 36,93% voor het inkomen tot € 73.031. Het toptarief blijft ongewijzigd 49,50%. In 2023 geldt voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot en met € 37.149 (of € 38.703 voor mensen die geboren zijn voor 1946) een gecombineerd tarief van...

Lees meer

Wet DBA in 2021 vervangen

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) heeft als doel om meer duidelijkheid te verschaffen over de positie van een zelfstandige ondernemer ten opzichte van die van een werknemer. In de praktijk blijkt echter dat de Wet DBA niet de duidelijkheid en rust...

Lees meer