Nieuws

Box 3 (2022)

Het heffingvrij vermogen in box 3 wordt in 2022 verhoogd.Dit stijgt van € 50.000 naar € 50.650 per belastinglichtige. Voor fiscale partners samen stijgt het bedrag naar € 101.300.De lengte van de vermogensschijven zijn niet aangepast ten opzichte van 2021 en het...

Lees meer

Tariefcorrectie aftrekbare kosten

Het tarief voor aftrekbare kosten daalt in 2022 naar 40%. Dit betekent dat iedereen met een inkomen hoger dan € 69.398 minder voordeel heeft van het deel van verschillende aftrekposten dat valt in de tweede schijf. Het gaat om de volgende aftrekposten: Aftrekbare...

Lees meer

Tozo

De Tozo is gesloten. Zelfstandig ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen op een reguliere regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De uitvoering van deze regeling is tijdelijk vereenvoudigd,...

Lees meer

Deponering jaarrekening

BV’s zijn verplicht om hun jaarrekening digitaal bij de Kamer van Koophandel aan te leveren. Dit moet via de SBR (Standard Business Reporting). Wij kunnen dit voor u verzorgen.

Lees meer