Cryptovaluta

Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen centrale tegenpartij aan te pas komt. De meeste transacties vinden plaats via zogenoemde omwisselplatforms.

Ook via mining kunt u cryptovaluta verwerven.

Cryptovaluta hoort u als bezitting op te geven in box 3, de waarde is het aantal cryptovaluta tegen de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform.

De belastingdienst kan bij tal van instanties (bijvoorbeeld banken) gegevens opvragen over saldi van belastingplichtigen. Dit gaat straks ook voor cryptovaluta gelden.

Dus geef bij uw aangifte inkomstenbelasting uw cryptovaluta aan.