Minimum loon en AOW

Minimum loon, LIV en AOW- uitkering

Het minimum loon gaat met 10,15% omhoog per 1 januari 2023. Dit is een extra verhoging van 8,05% bovenop de halfjaarlijkse aanpassing. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2023: € 1.934,40 per maand; € 446,40 per week; € 89,28 per dag.

Het Lage Inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is vanaf 2017 een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon.

Vanwege de forse stijgingen van het minimumloon per 1 januari 2023, wordt het LIV tijdelijk verhoogd. De tijdelijke verhoging treedt met terugwerkende kracht in werking, waardoor werkgevers in 2023 een hogere tegemoetkoming zullen ontvangen over het kalenderjaar 2022.

U hebt recht op dit voordeel voor elke werknemer die voldoet aan de volgende voorwaarden:

• De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het
wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder;
• De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar;
• De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Hoeveel uw voordeel precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer en van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren):

Gemiddeld uurloon over 2023 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar (bij een 40-urige werkweek)
€ 12,04 tot maximaal €15,06 € 0,78 € 1.520

Het UWV betaalt de LIV na afloop van het kalenderjaar. Deze halen de gegevens uit de ingediende loonaangiften.

AOW bedragen 2023

De AOW bedragen zijn fors gestegen ten opzichte van 2022. Belangrijk om te weten is dat de AOW bedragen ook met 10,15% zijn gestegen, echter de tijdelijke inkomensondersteunende IOAOW maatregel is beperkt naar €5. Dit dempt de totale verhoging met ongeveer € 20 per maand. Voor de bedragen verwijzen wij u door naar www.svb.nl