Minimum loon

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2022: € 1.725 per maand; € 398,10 per week; € 79,62 per dag.

Het Lage Inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is vanaf 2017 een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon.

U hebt recht op dit voordeel voor elke werknemer die voldoet aan de volgende voorwaarden:

• De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het
wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder;
• De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar;
• De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Het bedrag per verloond uur van het LIV wordt per 2021 verlaagd. Per 1 januari 2024 wordt de LIV volledig afgeschaft.
Hoeveel uw voordeel precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer en van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren):

Gemiddeld uurloon over 2022 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar (bij een 40-urige werkweek)
€ 10,73 tot maximaal €13,43 € 0,49 € 960

Het UWV betaalt de LIV na afloop van het kalenderjaar. Deze halen de gegevens uit de ingediende loonaangiften.