Afschrijven op gebouwen in eigen gebruik

Als ondernemer mag je in de inkomstenbelasting op dit moment over het bedrijfspand in eigen gebruik afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde van het pand.

Vanaf 2024 wordt de afschrijving beperkt tot de WOZ-waarde. Is de boekwaarde lager dan de WOZ-waarde dan vindt er geen bijtelling plaats.

Deze afschrijvingsmethode was al van toepassing voor ondernemers die onder de vennootschapsbelasting vallen.

Overgangsrecht

Heb je een in eigen gebruik bedrijfspand al voor 2024 tot je ondernemings- of resultaatvermogen gerekend en daarover voor 2024 nog geen drie volledige boekjaren afgeschreven, dan mag je de resterende jaren van die drie boekjaren volgens de huidig regels afschrijven over dat pand.