Tegemoetkoming Energiekosten MKB (TEK)

Vanwege de huidige hoge energiekosten komt er een tegemoetkoming voor energie-intensieve mkb-bedrijven, de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).

Voorwaarde is dat de energiekosten minstens 7% van de omzet bedragen.

Er wordt een standaard jaarverbruik voor de komende 12 maanden bepaald, gebaseerd op het historisch verbruik, de peildatum is 1 januari 2023.

Gerekend wordt met een modelprijs voor 2022 voor gas en elektra.

De jaaromzet zijn de omzetgegevens over het jaar 2022.

De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 t/m 31 december 2023 en kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

De subsidieaanvraag voor ondernemers kan vanaf het 1e kwartaal 2023 gedaan woorden in het digitaal loket van RVO. De precieze datum van openstelling wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

De tegemoetkoming bedraagt 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs tot een maximum van € 160.000. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per kuub gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit.