Vennootschapsbelasting (VPB)

De eerste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting wordt verlengd van € 245.000 naar € 395.000 in 2022. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten in de eerste tariefschijf blijft 15%. Het tarief in de tweede schijf wordt 25,8% in 2022.

Het tarief voor aanmerkelijk belang uitkeringen blijft 26,9%.

Vennootschapsbelasting20212022
Opstaptarief15%
(belastbaar bedrag tot € 245.000)
15%
(belastbaar bedrag tot € 395.000)
Toptarief25%
(belastbaar bedrag vanaf € 245.000)
25,8%
(belastbaar bedrag vanaf € 395.000)

Verliesverrekening

In de vennootschapsbelasting wijzigt per 1 januari 2022 de termijn van de voorwaartse verliesverrekening. Vanaf 2022 mogen verliezen nog maar tot € 1 miljoen van de winst volledig worden verrekend. Daarboven kunnen verliezen slechts worden verrekend met 50% van de winst die uitgaat boven die eerste € 1 miljoen.