Vennootschapsbelasting (VPB)

De eerder aangekondigde verlaging van het hoge tarief in de vennootschapsbelasting van 25% naar 21,7% gaat niet door. Het tarief van de eerste schijf gaat wel omlaag van 16,5% naar 15%. Dit lage tarief geldt in 2021 voor winsten tot € 245.000 en in 2022 wordt deze grens verhoogd naar € 395.000.

Het tarief voor aanmerkelijk belang uitkeringen is in 2021 26,9%.

Vennootschapsbelasting202020212022
Opstaptarief16.50%
(belastbaar bedrag tot € 200.000)
15%
(belastbaar bedrag tot € 245.000)
15%
(belastbaar bedrag tot € 395.000)
Toptarief25%
(belastbaar bedrag vanaf € 200.000)
25%
(belastbaar bedrag vanaf € 245.000)
25%
(belastbaar bedrag vanaf € 395.000)

Verliesverrekening

Belastingplichtigen voor de VPB kunnen nu één jaar achterwaarts en 6 jaar voorwaarts verrekenen.
Er ligt een wetsvoorstel voor verruiming van de verliesverrekening. Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen door de Eerste Kamer gaat de wijziging per 1 januari 2022 in, hetgeen voor het MKB een gunstige wijziging inhoudt.
Het voorstel houdt namelijk in dat een winst tot € 1.000.000 volledig kan worden verrekend met verliezen. Het meerdere van de winst is slechts voor 50% verrekenbaar. De termijn voor voorwaartse verliesverrekening komt te vervallen, de achterwaartse verliesverrekening van één jaar blijft in stand.