Modelovereenkomst zelfstandige ondernemers

De Hoge Raad besliste dit jaar dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo niet als zelfstandige ondernemers maar op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam waren voor hun opdrachtgever.

De Hoge Raad woog bij de beoordeling van de arbeidsrelatie het volgende af:

  1. De verplichting om het werk persoonlijk uit te voeren;
  2. De aan- en afwezigheid van werkgeversgezag;
  3. De verplichting loon te betalen.

Deze elementen zijn ook verwerkt in de modelovereenkomsten van de belastingdienst die bepalen of je als opdrachtnemer zelfstandig ondernemer bent of werkt op basis van een arbeidsovereenkomst met je opdrachtgever.

Daarom is per 1 januari 2024 de goedkeuring van de modelovereenkomsten waarin vrije vervanging is opgenomen, deels ingetrokken. Het gaat bijvoorbeeld om de “Algemene modelovereenkomst geen werkgeversgezag en vrije vervanging” (FNV Zelfstandigen – 9052124269-3).

De vrije vervanging vervalt, maar de goedkeuring voor het werken buiten loondienst op basis van “geen werkgeversgezag” blijft gelden.

Managementovereenkomsten zijn vaak gebaseerd op deze modelovereenkomst met als doel de verzekeringsplicht voor werknemersverzekeringen te voorkomen. Deze overeenkomsten moeten mogelijk worden aangepast.