DGA, schulden bij je BV

Op 31 december 2023 vindt de eerste toetsing plaats of je samen met je partner, en (klein)kinderen en (groot)ouders van jou en je partner die geen aanmerkelijk belang in je BV hebben (5% of meer), een schuld hebt van meer dan € 700.000.

Het meerdere boven de € 700.000 wordt vanaf 2023 als aanmerkelijk belangvoordeel in box 2 belast met 26,9%.

2024

Vanaf 2024 wordt de grens verlaagd naar € 500.000.

Eigenwoningschulden

De op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden bij je eigen BV zijn uitgezonderd van deze maatregel. Worden deze schulden daarna aangegaan, dan moet je een hypotheekrecht verstrekken aan je eigen BV om niet onder de € 700.000 maatregel te vallen.