DGA beloning

Afschaffen van de doelmatigheidsmarge

Bij het vaststellen van het gebruikelijke loon voor een aanmerkelijkbelanghouder moet u soms uitgaan van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Daarbij mag u tot en met 2022 het gebruikelijke loon op tenminste 75% daarvan vaststellen. Dit verschil van 25% wordt ook wel de ‘doelmatigheidsmarge’ genoemd. Deze marge komt per 2023 te vervallen. U moet het loon dan op ten minste hetzelfde bedrag vaststellen als dat van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Indien wenselijk kunt u vooraf met de belastingdienst overleggen over de hoogte van uw gebruikelijke loon.