Zelfstandigenaftrek (verlaging)

Per 1 januari 2022 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.670 naar € 6.310 en deze wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot € 3.240 in 2036.