Zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling

De zelfstandigenaftrek voor 2023 bedraagt € 5.030 en de aftrek kan verrekend worden tegen het IB-tarief van de eerste schijf.

Voor 2024 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 3.750.

De startersaftrek blijft ongewijzigd € 2.123.

De MKB-winstvrijstelling is voor 2023 14% en wordt voor het jaar 2024 verlaagd naar 13,31%.