Tariefcorrectie aftrekbare kosten

Het tarief voor aftrekbare kosten daalt in 2022 naar 40%. Dit betekent dat iedereen met een inkomen hoger dan € 69.398 minder voordeel heeft van het deel van verschillende aftrekposten dat valt in de tweede schijf.

Het gaat om de volgende aftrekposten:

Aftrekbare kosten eigen woning:
tevens aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning

Persoonsgebonden aftrekposten:

 • giftenaftrek
 • scholingsuitgaven
 • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (alimentatie)
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • weekenduitgaven voor gehandicapten
 • restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren
 • verliezen op beleggingen in durfkapitaal
 • terbeschikkingsstellingsvrijstelling

Ondernemersfaciliteiten:

 • zelfstandigenaftrek
 • aftrek speur- en ontwikkelingswerk
 • meewerkaftrek
 • startersaftrek
 • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • stakingsaftrek
 • MKB- winstvrijstelling

Overig:

 • vrijstelling voor ter beschikking stellen van bezittingen