Box 3 (2021)

Het heffingvrij vermogen in box 3 wordt in 2021 verhoogd.
Dit stijgt van € 30.846 naar € 50.000 per belastinglichtige. Voor fiscale partners samen gaat het om het dubbele bedrag, dat stijgt van € 61.692 naar € 100.000.
Hiertegenover staat dat de lengte van de vermogensschijven nadelig zijn aangepast en het belastingtarief is verhoogd naar 31%. (was 30%)
Wat na aftrek heffingvrij vermogen van het vermogen overblijft wordt belast met de tarieven in de volgende tabel:

2021

Van het gedeelte van de grondslag dat meer bedraagt danMaar niet meer danWordt toegerekend
aan spaardeel (0,03%)
Wordt toegerekend aan
Beleggingsdeel (5,69%)
De vermogensrende-
Mentsheffing bedraagt
(tarief box 3: 31%)
€ 50.000€ 100.00067%33%1,90%
€ 100.000€ 100.00021%79%4,19%
€ 100.0000%100%5,69%

Nieuwe schijfgrenzen zijn niet van invloed op toeslagen

De nieuwe schijfgrenzen zijn niet van invloed op het wel of niet krijgen van toeslagen. Zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget. Daar gelden andere vermogensgrenzen voor. De nieuwe schijfgrenzen zijn ook niet van invloed op de eigen bijdrage in de langdurige zorg (vermogensinkomensbijtelling).