Diversen

Vrijwilligersvergoeding

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding is bij jonger dan 21 jaar € 3,25 per uur en ouder dan 21 jaar € 5,50 per uur, met een maximum van € 2.100 per jaar en € 210 per maand.

Bijtelling elektrische auto

Elektrische auto’s krijgen een korting op de bijtelling privégebruik auto. Voor een nieuwe elektrische auto betaalt u slechts 16% bijtelling tot een bedrag van 30.000 euro. Over het bedrag daarboven geldt 22% bijtelling. In 2022 lag de bijtellingsgrens nog op 35.000 euro. Voor een auto met verbrandingsmotor geldt een bijtelling van 22% over de hele fiscale waarde.

Loondoorbetaling zieke werkende AOW’er per 2023

Zieke werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd hebben recht op zes weken ziekengeld, loondoorbetaling en opzegverbod bij ziekte.