Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet Jaar 2023

Ook voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw zijn de percentages voor 2023 vastgesteld. Het hoge percentage daalt van 6,75% in 2022 naar 6,68% in 2023. Dat betreft de werkgeversheffing. Voor de eigen bijdrage van de werknemer daalt het percentage van 5,50% in 2022 naar 5,43% in 2023.

Werkgeversbijdrage (hoge bijdrage)6,68%
Bijdrage uitkeringsgerechtigden (lage bijdrage)5,43%

Maximum bijdrage-inkomen € 66.856.