Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

Ook voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW zijn de percentages voor 2024 vastgesteld. Het hoge percentage daalt van 6,68% in 2023 naar 6,57% in 2024. Dit betreft de werkgeversheffing.
Voor de eigen bijdrage van de werknemer (DGA / zelfstandig ondernemer / bij resultaat uit overige werkzaamheden / uitkeringsgerechtigden) daalt het percentage van 5,43% in 2023 naar 5,32% in 2024.

Werkgeversbijdrage (hoge bijdrage)6,57%
Bijdrage overige (lage bijdrage)5,32%

Maximum bijdrage-inkomen € 71.624.