Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet Jaar 2021

Werkgeversbijdrage (hoge bijdrage)7,00%
Bijdrage uitkeringsgerechtigden (lage bijdrage)5,75%

Maximum bijdrage-inkomen € 58.311