Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet Jaar 2022

Werkgeversbijdrage (hoge bijdrage)6,70%
Bijdrage uitkeringsgerechtigden (lage bijdrage)5,45%

Maximum bijdrage-inkomen € 59.703