Deponering jaarrekening

BV’s zijn verplicht om hun jaarrekening digitaal bij de Kamer van Koophandel aan te leveren. Dit moet via de SBR (Standard Business Reporting). Wij kunnen dit voor u verzorgen.
Minimum loon en AOW

Minimum loon en AOW

Minimum loon, LIV en AOW- uitkering Het minimum loon gaat met 10,15% omhoog per 1 januari 2023. Dit is een extra verhoging van 8,05% bovenop de halfjaarlijkse aanpassing. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig...

Optimaliseer uw investeringsaftrek (IB+VPB)

Misschien is het voordelig om dit jaar nog te investeren, of investeringen juist over het jaar heen te tillen. Als u in 2023 voor meer dan € 2.400 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze aftrek geldt voor...

DGA beloning

Afschaffen van de doelmatigheidsmarge Bij het vaststellen van het gebruikelijke loon voor een aanmerkelijkbelanghouder moet u soms uitgaan van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Daarbij mag u tot en met 2022 het gebruikelijke loon op tenminste 75%...

Vennootschapsbelasting (VPB)

De tarieven in de vennootschapsbelasting (VPB) gaan omhoog en de schijflengtes omlaag. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het tarief tot een belastbare winst van € 200.000 19% en daarboven 25,8%. Het tarief voor aanmerkelijk belang uitkeringen blijft 26,9%....