Box 1

In het regeerakkoord 2017-2021 heeft het kabinet aangekondigd het belastingstelsel te willen hervormen. Daarmee wil het kabinet onder andere de verschillen in fiscale behandeling van ondernemers en werknemers verkleinen en (meer) werken meer lonend maken.Vanaf 2021...

Heffingskortingen Jaar 2021

Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd€ 2.837Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd€ 1.469Maximum arbeidskorting€ 4.205Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting€ 2.815Jonggehandicaptenkorting€ 761Ouderenkorting€...

Tariefcorrectie aftrekbare kosten

Aftrekbare kosten kunnen in 2021 tegen een tarief van maximaal 43% in aftrek worden gebracht. Het gaat om de volgende aftrekposten: Aftrekbare kosten eigen woning:tevens aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning Persoonsgebonden aftrekposten:...

Zelfstandigenaftrek (verlaging)

Als de Eerste Kamer 15 december 2020 het wetsvoorstel verdere verlaging zelfstandigenaftrek goedkeurt, wordt het als volgt:De zelfstandigenaftrek (nu maximaal € 7.030,-) gaat in zeven stappen van € 360 per jaar en een stap van €390 en acht stappen van € 110 per jaar...

Box 3 (2021)

Het heffingvrij vermogen in box 3 wordt in 2021 verhoogd.Dit stijgt van € 30.846 naar € 50.000 per belastinglichtige. Voor fiscale partners samen gaat het om het dubbele bedrag, dat stijgt van € 61.692 naar € 100.000.Hiertegenover staat dat de lengte van de...