Publicatiebalans

De publicatiebalans, afgeleid van uw jaarrekening, dient tijdig bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd te worden. Deponering is een verplichting, als u niet (tijdig) deponeert wordt dit gezien als een economisch delict. U kunt hiervoor een boete van enkele duizenden euros krijgen.

Heeft u niet (tijdig) gedeponeerd en uw onderneming gaat failliet, dan kunt u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.