BIK-regeling gaat niet door

BIK-regeling gaat niet door

Om de vrijvallende middelen door intrekking van de BIK direct in te zetten worden de premies 2021 voor de AWF (Algemeen Werkloosheidsfonds) verlaagd. De verwachting is dat de lage premie voor werknemers met een vast contract gaat van 2,7% naar 0,34% en het...

Box 1

In het regeerakkoord 2017-2021 heeft het kabinet aangekondigd het belastingstelsel te willen hervormen. Daarmee wil het kabinet onder andere de verschillen in fiscale behandeling van ondernemers en werknemers verkleinen en (meer) werken meer lonend maken.Vanaf 2021...