Deponering jaarrekening

BV’s zijn verplicht om hun jaarrekening digitaal bij de Kamer van Koophandel aan te leveren. Dit moet via de SBR (Standard Business Reporting). Wij kunnen dit voor u verzorgen.

Box 1

In 2023 daalt het basistarief naar 36,93% voor het inkomen tot € 73.031. Het toptarief blijft ongewijzigd 49,50%. In 2023 geldt voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot en met € 37.149 (of € 38.703 voor mensen die geboren zijn voor 1946) een gecombineerd tarief van...

Heffingskortingen Jaar 2023

Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd€ 3.070Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd€ 1.583Maximum arbeidskorting€ 5.052Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting€ 2.694Jonggehandicaptenkorting€ 820Ouderenkorting€ 1.835Alleenstaande...

Tariefcorrectie aftrekbare kosten

Aftrekbare kosten kunnen in 2023 tegen een tarief van 49,5% in aftrek worden gebracht. Voor veel aftrekposten geldt echter de zogeheten tariefcorrectie waardoor deze in 2023 nog maar tegen een tarief van 36,93% in aftrek kunnen worden gebracht. Het gaat om de volgende...