Wet DBA in 2021 vervangen

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) heeft als doel om meer duidelijkheid te verschaffen over de positie van een zelfstandige ondernemer ten opzichte van die van een werknemer. In de praktijk blijkt echter dat de Wet DBA niet de duidelijkheid en rust geeft die het moest brengen. Het kabinet heeft daarom besloten de wet te vervangen. Het streven was om de nieuwe maatregelen op 1 januari 2021 in te laten gaan, dit is echter niet gelukt. Het doel van de nieuwe wetgeving is een balans creëren tussen zekerheid, beperkte administratieve lasten en een goede handhaafbaarheid.

In de loop van januari 2021 is de belastingdienst gestart met een webmodule waaraan iedereen kon mee doen.

De pilot is op 10 juli 2021 afgelopen en geëvalueerd, maar kan nog steeds worden ingevuld op de website Ondernemersplein KvK.

Aan de uitkomst van de webmodule kunnen geen rechten worden ontleend, het is een indicatie.

De beslissing over het wel of niet invoeren van deze webmodule wordt overgelaten aan het volgende kabinet. De daadwerkelijke invoering hiervan kan dus nog wel even op zich laten wachten.

Wij adviseren u om ondanks het handhavingsmoratorium kritisch te blijven bij het inhuren van zzp’ers. Gebruik hierbij een modelovereenkomst en zorg ervoor dat de praktijk daadwerkelijk aansluit bij de in de overeenkomst genoemde uitgangspunten. 

Let op. Een bepaling in de overeenkomst met de zzp’er dat er geen sprake is van een gezagsverhouding, heeft geen nut als deze gezagsverhouding in de praktijk wel blijkt te bestaan.

Daarnaast kunt u de webmodule nog steeds raadplegen. Ondanks dat deze u als opdrachtgever geen volledige zekerheid biedt, kunt u hiermee wel op hoofdlijnen nagaan of u de zzp’er buiten loondienst voor u kunt laten werken.