Wet DBA in 2021 vervangen

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) heeft als doel om meer duidelijkheid te verschaffen over de positie van een zelfstandige ondernemer ten opzichte van die van een werknemer. In de praktijk blijkt echter dat de Wet DBA niet de duidelijkheid en rust geeft die het moest brengen. Het kabinet heeft daarom besloten de wet te vervangen. Het streven was om de nieuwe maatregelen op 1 januari 2021 in te laten gaan, dit is echter niet gelukt. Het doel van de nieuwe wetgeving is een balans creëren tussen zekerheid, beperkte administratieve lasten en een goede handhaafbaarheid.
In de loop van januari 2021 start de belastingdienst met een webmodule waar iedereen aan mee kan doen, de pilot loopt tot juli 2021. Als u de webmodule invult krijgt u inzicht, er zijn 3 mogelijkheden: dienstverband ja, dienstverband twijfel en waarschijnlijk geen dienstverband.
Aan de hand van de pilot komt er nieuwe wetgeving.