Wet arbeid in Balans (WAB)

De invoering van de WAB brengt op 1 januari 2020 de volgende veranderingen met zich mee:

1. WW-premie (hoofdregel):
Vast contract: lage WW- premie +*
Flexcontract: hoge WW premie
* – werknemer met een flexcontract jonger dan 21 jaar en maximaal 52 uur per kalendermaand verloond heeft gekregen;
– een leerling die de BBL volgt; – werkgever een uitkering werknemersverzekeringen betaalt als werkgeversbetaling of eigenrisicodrager.

2. Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag (zie nader)
3. Ketenregeling; tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar. De ketenbepaling geldt met onmiddellijke werking. Dit betekent dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 een ketenbepaling van drie jaar van toepassing is. Ook als de arbeids-overeenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020.
4. Payrollwerknemer: Gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Vanaf 2021 krijgen payrollwerknemers recht op een goede pensioenregeling.

In verband met het Coronavirus geldt dat voor een tijdelijke urenuitbreiding in 2020 de lage WW-premie toegepast mag worden.