Uitstel van betaling belastingen

Het kabinet heeft besloten het belastinguitstel voor ondernemers automatisch te verlengen tot eind 2021. Dit geldt voor betalingen die onder het coronabesluit vallen, tot en met 31 maart 2022. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. Ook de invorderingsrente blijft een half jaar langer 0,1% tot 1 juli 2022, dit was tot januari 2022. De terugbetaling van de belastingschuld start nog steeds vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen.

Heeft u al eerder uitstel gevraagd dan geldt het volgende:

Uitstel van betaling wordt automatisch verlengd voor belastingen die uiterlijk 31 maart 2022 betaald (hadden) moeten zijn. Deze belastingschuld wordt opgeteld bij de al bestaande belastingschuld en valt ook onder de ruime betalingsregeling die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Het uitstel van betaling geldt voor:

  • alle belastingen die onder het coronabesluit vallen; en
  • waarvan de uiterste betaaldatum uiterlijk voor 31 maart 2022 verstrijkt.

Dus de kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 moeten worden betaald vallen ook onder het uitstel.

Heeft u niet eerder uitstel gevraagd dan geldt het volgende:

Dan kunt u tot en met 31 maart 2022 schriftelijk bijzonder uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Nadat uw verzoek is ontvangen en goedgekeurd, krijgt u uitstel van betaling tot en met 31 maart 2022. En kunt u gebruikmaken van de soepele betalingsregeling.