Verdwijnen middelingsregeling inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke combinatiekorting

Middelingsregeling en Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De middelingsregeling in de inkomstenbelasting gaat per 2023 verdwijnen. Het laatste tijdvak waarover gemiddeld kan worden is 2022-2024. Middelen is interessant bij sterk wisselende inkomsten over drie aaneengesloten jaren. Daarnaast wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) voor nieuwe gevallen afgeschaft per 2025. Dit betekent dat voor kinderen die in of na 2025 geboren worden, geen recht meer zal bestaan op de IACK. Voor kinderen geboren vóór 2025 blijft dit recht wel bestaan, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan. Hetgeen inhoudt dat in de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2036 voor sommige belastingplichtigen nog recht kan bestaan op IACK.