Transitievergoeding vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 heeft de werknemer vanaf de eerste dag van zijn arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag door zijn werkgever.
De berekening van de transitievergoeding is als volgt:
1. 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag
2. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule:(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/12) Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Compensatie transitievergoeding bij langdurige zieke werknemer

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen bij het UWV als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is.De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 betaald zijn. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al voor 1 juli 2015, dan is geen compensatie mogelijk.
Voorwaarden:
– de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
– de werknemer had op grond van de wet recht op transitievergoeding;
– de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Werkgevers moeten deze voorwaarden kunnen aantonen:
– ontslagvergunning UWV of ontbindingsbeschikking van de rechter;
– beëindigingsovereenkomst;
– berekening hoogte transitievergoeding;
– bewijs dat de transitievergoeding betaald is.

Let op! Geen compensatie voor slapend dienstverband Ontslaat een werkgever de werknemer alsnog na een slapend dienstverband, dan telt de duur van het slapend dienstverband ook mee voor de hoogte van de transitievergoeding. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband wordt niet gecompenseerd.

Compensatie transitievergoeding bij pensionering of overlijden kleine werkgever

Een bedrijf tot 25 werknemers dat stopt doordat de werkgever met wettelijk pensioen (AOW) gaat of overlijdt kan onder voorwaarden vanaf 1 januari 2021 via UWV compensatie krijgen voor betaalde ontslagvergoedingen.
De voorwaarden zijn o.a.:
• Het bedrijf heeft minder dan 25 werknemers in dienst;
• Het bedrijf heeft voor minstens 1 werknemer al een ontslagvergunning wegens
bedrijfsbeëindiging gekregen;
• Het bedrijf heeft de ontslagvergoedingen (transitievergoedingen) betaald op of na 1 januari 2021;
• Het bedrijf vraagt de compensatie aan binnen 12 maanden nadat hij bij UWV ontslag wegens bedrijfsbeëindiging heeft aangevraagd.