Verhoging tarief overdrachtsbelasting niet-eigen-woningen

Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor de verkrijging van niet-eigen-woningen wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%. Dit geldt dus voor alle onroerende zaken die niet als hoofdverblijf (eigen woning) worden gebruikt, dus denk hierbij aan bedrijfspanden, maar ook aan tweede woningen.