Optimaliseer uw investeringsaftrek (IB+VPB)

Misschien is het voordelig om dit jaar nog te investeren, of investeringen juist over het jaar heen te tillen. Als u in 2023 voor meer dan € 2.400 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze aftrek geldt voor investeringen tussen de € 2.400 en € 353.973. Komt u onder de drempel van €2.400? Dan kan het een overweging zijn om nog voor het eind van het jaar een investering te doen.
Voor grond, goodwill en personenauto’s kunt u geen KIA krijgen. Ook bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan €450 tellen niet mee. (Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW).

In 2023 geldt voor de KIA het volgende:

 Investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 < € 2.400€ 0
 Van € 2.400 t.m. € 63.71528% van het investeringsdeel
Van € 63.715 t.m. € 117.991€ 17.841
Van € 117.991 t.m. € 353.973€ 17.841 min 7,56% van het deel boven de € 117.991
> € 353.973€ 0

Uit de wettekst bleek onvoldoende hoe de investeringsaftrek berekend moet worden bij een samenwerkingsverband, zoals vof of maatschap.
Dit heeft geleid tot gerechtelijke procedures waarin de Hoge Raad uiteindelijk uitspraak deed. De Hoge Raad oordeelt dat eerst het bedrag van de investeringsaftrek op basis van het totaal aan investeringen moet worden berekend. Vervolgens heeft de ondernemer recht op een deel van deze investeringsaftrek, naar evenredigheid van zijn aandeel in het totaal aan investeringen. De Hoge Raad heeft echter een uitzondering gemaakt op deze berekeningswijze. Als de investeringsaftrek op basis van het totaal aan investeringen uitkomt op het vaste maximumbedrag heeft de ondernemer recht op dit maximumbedrag. In dat geval is dus geen sprake van een herberekening van de investeringsaftrek naar evenredigheid.