Tozo

De Tozo is gesloten. Zelfstandig ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen op een reguliere regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De uitvoering van deze regeling is tijdelijk vereenvoudigd, zodat zelfstandig ondernemers eenvoudiger aanspraak kunnen maken op financiële steun.

Dit betekent voor de Bbz-regeling dat tot 1 april 2022 de onderstaande wijzigingen van kracht blijven:

  • gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren;
  • dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen;
  • en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt.