Heffingskortingen Jaar 2023

Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd€ 3.070
Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd€ 1.583
Maximum arbeidskorting€ 5.052
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting€ 2.694
Jonggehandicaptenkorting€ 820
Ouderenkorting€ 1.835
Alleenstaande ouderenkorting€ 478
Heffingskorting groene beleggingen (% vrijstelling in box 3) 0,7%