Heffingskortingen Jaar 2021

Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd€ 2.837
Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd€ 1.469
Maximum arbeidskorting€ 4.205
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting€ 2.815
Jonggehandicaptenkorting€ 761
Ouderenkorting€ 1.703
Alleenstaande ouderenkorting€ 443
Heffingskorting groene beleggingen (% vrijstelling in box 3) 0,7%