Heffingskortingen Jaar 2022

Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd€ 2.888
Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd€ 1.494
Maximum arbeidskorting€ 4.260
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting€ 2.534
Jonggehandicaptenkorting€ 771
Ouderenkorting€ 1.726
Alleenstaande ouderenkorting€ 449
Heffingskorting groene beleggingen (% vrijstelling in box 3) 0,7%