Verlaging schenkingsvrijstelling in 2022

Het bedrag dat mensen belastingvrij aan anderen mogen schenken was in 2021 tijdelijk verhoogd vanwege Corona. De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen is per 1 januari 2022 afgenomen naar € 5.677. Dit geldt tevens voor schenkingen aan kleinkinderen. Daarvoor geldt nu een vrijstelling van € 2.274.

Wilt u een woning kopen of verbouwen? En krijgt u hiervoor in 2022 een schenking van bijvoorbeeld uw ouders? Dan betaalt u over een bedrag van maximaal € 106.671 geen schenkbelasting. Dit heet ook wel de ‘jubelton’. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling, wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot maximaal € 27.231. In 2024 wordt deze vrijstelling helemaal afgeschaft. De vrijstelling kent wel een aantal voorwaarden, onder andere dat de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.