Economisch steunpakket 4e kwartaal 2021

TVL

Het kabinet verlaagt de omzetverliesdrempel van de TVL in het 4e kwartaal 2021 van 30% naar 20%. Hiermee komt het kabinet ook bedrijven tegemoet die door de acute lockdown worden geraakt in de laatste weken van 2021. Een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel wordt niet ingevoerd. De aanvraagperiode loopt tot 28 januari 2022.

NOW

Het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen ontvangen gaat omhoog naar 90%.

Dat betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie voor het 4e kwartaal 2021 en het 1e kwartaal 2022 wordt gerekend met een percentage van maximaal 90% omzetverlies.

De uitbetaling van de voorschotten zijn nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80%, bij de definitieve vaststelling wordt gerekend met 90%.

Terugbetaling Tozo-leningen

In de Tozo staat dat zelfstandige ondernemers de lening voor het bedrijfskapitaal Tozo vanaf 1 januari 2022 moeten beginnen met aflossen.

Deze verplichte aflossing is met een half jaar opgeschort, dus vangt nu aan per 1 juli 2022.

Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met 1 jaar verlengd van 5 jaar naar 6 jaar. (gerekend vanaf het moment verstrekking tot moment waarop deze moet zijn terugbetaald)

Langetermijnvisie en steun

Het steunpakket houdt bedrijven en banen in stand. Tegelijkertijd is de coronasteun verstorend voor de economie. Ook leggen de steunmaatregelen een groot beslag op de overheidsfinanciën.

Nu de coronapandemie langer aanhoudt werkt het kabinet daarom aan een nieuwe balans tussen ondernemersrisico en overheidssteun.

Een langetermijnvisie over de vormgeving van het steunpakket wil het kabinet voor het einde van het eerste kwartaal 2022 klaar hebben.