Contante giften vanaf 2021 niet meer aftrekbaar

De aftrek van contante giften is vanaf 2021 niet langer mogelijk, dit om fraude tegen te gaan. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan een collecte). Het blijft natuurlijk nog wel mogelijk om giften die via de bank betaald zijn in aftrek te brengen en deze betalingen gedaan zijn aan een:
– Algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI;
– Vereniging;
– Steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).