BIK-regeling gaat niet door

Om de vrijvallende middelen door intrekking van de BIK direct in te zetten worden de premies 2021 voor de AWF (Algemeen Werkloosheidsfonds) verlaagd.

De verwachting is dat de lage premie voor werknemers met een vast contract gaat van 2,7% naar 0,34% en het premiepercentage over het loon van andere werknemers van 7,7% naar 5,34%.

Het streven is om deze percentages per 1 augustus operationeel te hebben.