Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

De doelstelling van de BIK is het stimuleren en naar voren halen van investeringen van
bedrijven tijdens de economische crisis die een gevolg is van het coronavirus.
De regeling is tijdelijk, er wordt van uitgegaan dat de regeling niet langer nodig is voor investeringen die na 31 december 2022 worden gedaan.
Door bedrijfsinvesteringen in 2021 en 2022 te stimuleren dempt de BIK de laagconjunctuur, en draagt de regeling bij aan het behoud van banen op de korte termijn.
Het kabinet wil de BIK vormgeven als een afdrachtvermindering op de loonheffing. De vormgeving van een afdrachtvermindering op de loonheffing heeft als voordeel dat de
tegemoetkoming bij een gelijke investering ook voor alle bedrijven met werknemers gelijk is, en niet alleen ten gunste komt van bedrijven die winst maken. Omdat de BIK is gekoppeld aan de loonheffing kunnen bedrijven de korting alleen innen als zij voldoende werknemers (loonsom) in dienst hebben om de investeringskorting via de loonheffing te verzilveren.
Voorgesteld zal worden de hoogte van de BIK te bepalen aan de hand van een staffel.
De stimuleringsmaatregel coronacrisis BIK is ter goedkeuring neergelegd bij de Europse Commissie.